Les: stem vrije stijl

Andere wateren met je stem bevaren

FreeStyleSUPport


Nee, hier komt geen SUP plankje aan te pas -al kán dat wel, indien persé gewenst ;) 
In deze les wordt de cliënt begeleid om op een speelse manier de mogelijkheden van zijn/haar stemgebruik te verruimen en om daarmee even buiten het stemgebruik van alledag te treden. Dit, zonder de stem te forceren.
Zangtechnische adviezen kunnen eventueel worden gegeven als dit een bepaald stemgebruik kan helpen optimaliseren of als een tijdelijk forceren daarmee kan worden opgeheven. Dit is echter niet het uitgangspunt van deze les of beter: van deze begeleiding. 
De les/begeleiding wordt bij mij thuis of desgewenst via de digitale weg gegeven. (Kennis van) muziekstijlen of van bestaand repertoire komen niet aan de orde. De te besteden tijd is bedoeld als een heel persoonlijke ervaring met de mogelijkheden van uw eigen stem.

Site over zang-acts en zangles